Kim?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Lisans Öğrencisi

Elektronik Posta: serhatcelilileri [ at ] gmail [ nokta ] com

LinkedIn: @serhatcileri

GitHub: @ileri

Ne?

Teknik yazılar paylaşmak temel amaç.

Bazı konularda Türkçe mini kaynak.